ژانر: بیوگرافی

8.1 /10
فیلم Raging Bull 1980
5.6 /10
فیلم Seneca: On the Creation of Earthquakes 2023
7.4 /10
فیلم Montparnasse 19
6.9 /10
سریال The Crowded Room 2023
8.9 /10
فیلم Oppenheimer 2023
7.3 /10
فیلم American Sniper 2014
8.2 /10
فیلم Sound of Freedom 2023
7.1 /10
فیلم Pardoned by Grace 2022
7.3 /10
فیلم Capote 2005
7.4 /10
فیلم Trumbo 2015
7.1 /10
مستند Cristiano Ronaldo: Impossible to Ignore 2021
6.7 /10
فیلم Tchaikovsky’s Wife 2022